Misi dan Visi

 

VISI KeMUDA

"Menjadi sebuah badan NGO yang terunggul di Malaysia dalam memantapkan jatidiri demi penyatuan bangsa"

 

MISI KeMUDA

* Menangani isu dan masalah sosial masyarakat setempat

* Melaksanakan program kebjikan dan masyarakat

* Memperkasa objektif dan tujuan penubuhan KeMUDA

* Mengukuhkan keupayaan Kelab dalam pelaksanaan Visi

* Menyedarkan bangsa mengenai kesejahteraan negara

* Menguatkan perpaduan bangsa

* Memantapkan jatidiri bangsa